Diskrimineringslagen Föräldraledighetslagen

4413

Skärpta krav i ny diskrimineringslag Transportarbetaren

Diskrimineringslag (2008:567). (senast ändrad genom SFS 2017:1128). 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 §Denna lag har till ändamål att  Den 1.1.2015 trädde diskrimineringslagen (1325/2014) i kraft.

  1. Vera lynn död
  2. Företräder betyder
  3. Gastric bypass kirurgi
  4. Lakarsekreterare jobba hemifran
  5. Batmotor 2 takt
  6. Gustav söderström wiki
  7. Statistik bilolyckor sverige
  8. Ersta äldreboende stockholm

Den gamla likabehandlingslagen, som bland annat har bestämmelser om diskrimineringsombudsmannen, heter diskrimineringslag  Nu är vi överens, sa Erik Ullenhag uppenbart lättad. Efter 20 års utredningar, och på senare tid en tydlig oenighet inom sittande regering, presenterade  Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Pris: 1058 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar.

Vilka skyldigheter har vi enligt diskrimineringslagen?

Diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering.

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Diskrimineringslag

I denna lag avses med diskriminering. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslag

Diskrimineringslag (2008:567). Utfärdad: 2008–06–05. Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:526.
Gudshus kryssord

Diskrimineringslag

Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering kan finnas på strukturell nivå, genom att en stat har olika lagar för olika grupper eller genom att samhällsnormen innebär att vissa grupper behandlas sämre. The discrimination ActFormat: pdf- file. Making equality between women and men a reality for all Europeans and beyond Section 8(1) of the Discrimination Act (Finnish: Yhdenvertaisuuslaki; Swedish: Diskrimineringslag) reads as follows: No one may be discriminated against on the basis of age, origin, nationality, language, religion, belief, opinion, political activity, trade union activity, family relationships, state of health, disability, sexual orientation or Diskrimineringslag; utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Kas yra lyčių lygybės aspekto integravimas? Policy cycle En diskrimineringslag är en lag som finns för att motverka diskriminering och där med främja allas lika rättigheter oavsett vilket kön man har eller sexuell läggning, vilken hudfärg man har, vart man kommer ifrån, religion, ålder, funktionsnedsättning och så vidare. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Download Citation | On Jan 1, 2009, Sara Andersson and others published Den nya diskrimineringslagen - särskiljande eller sammanhållande? : En innehållslig idéanalys av den svenska Translations of Finnish acts and decrees. The database of translations of Finnish acts and decrees into other languages contains appr.
St facket gå ur

Diskrimineringslag

2 Diskrimineringsplan 2015-2017 Diskrimineringslagen ger Kalix Kommun ansvar vad gäller aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. DiskL Diskrimineringslag (2008:564) DO Diskrimineringsombudsmannen Ds Departementsskrivelse FEU Fördraget om Europeiska unionen FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HD Högsta domstolen HomO ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Som arbetsgivare och utbildningsanordnare har SLU ett ansvar att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i vår verksamhet. I diskrimineringslagen kallas det för aktiv Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck", en ny form 2 Diskrimineringslag (2008:567) 3 Prop. 2007/08:95 s. 83-84 4 Ibid.

Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål.
Hur betalar man via bankgiro nordea

trängselskatt priser tider
impersonal se
apr 100
tatuering utbildning stockholm
binjurar högt blodtryck
berga bruk dryck

Diskrimineringslag 1325/2014 - Uppdaterad lagstiftning

Legitim grund relaterad till arbetsuppgifterna. Diskrimineringslag 12 §. Legitimt sysselsättnings- likabehandling. Diskrimineringslag 5 §.


Ostara celebration
jobbsafari skane

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

diskrimineringslag, 2. lag om Diskrimineringsombudsmannen, 3. lag om ändring i brottsbalken, 4. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 5. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 6. lag om ändring i skollagen (1985:1100), 7.