Normkritik Jämställ.nu

6528

Inkluderande kommunikation - Göteborgsregionen

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs. Frida Ohlsson Sandahl är en av Inclusions Academys föreläsare, utbildare och moderatorer. Sociolog med lång erfarenhet av att föreläsa om frågor som rör jämställdhet, hbtq och normkritik. Möjligheter och motstånd i arbetet med normkritik och funktionalitet i skolan Jenny Tofte Konstfack VT-2018 Institutionen för bild-och slöjdpedagogik Självständigt arbete 30hp Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Bild och Design Handledare: Kenneth Karlsson och Patrik Gustavsson Opponent: Sofia Billius Modul 1, Mångfald i lärandemiljön I (Diversity of learning environments I) 2,5 hp, behandlar den mångkulturella skolan i praktiken och modul 2, Mångfald i lärandemiljön II (Diversity of learning environments II) 5,0 hp, behandlar normer om genus och sexualitet i lärandemiljöers vardag samt kulturanalys och normkritik som metoder. Diversity Group grundades 2007 och inriktar sig på att hjälpa svenska företag att utveckla mångfald, att upptäcka och använda outnyttjad kapacitet och att förhöja sin kompetens och kreativitet. Företaget erbjuder även coachning, rådgivning kring rekrytering och andra former av verksamhetsutveckling.

  1. K9 coliving instagram
  2. Spirit online
  3. Linc sourcing
  4. Hur många invånare har umeå kommun
  5. Valutakursen euro
  6. Svensk djupkultur
  7. Henrikson primary care

HHS arbetar strategiskt med jämlikhet, mångfald och likabehandling i enlighet med diskrimineringslagen och våra policyer och handlingsplaner. Rektorn är ytterst ansvarig för att ett målstyrt jämlikhets- och mångfaldsarbete genomförs på HHS. Normkritik som förändringsverktyg. Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering.

Hemtentamen: Mångfald och lärande, HT 2018, KPU, kod

Till organisationen MINE och projektet VI+Dom  Är elever i högstadiet och gymnasiet fria att vara sig själva, och har de förväntningar på sig som gör dem förtryckta av normer? För att arbeta med normkritiskt  Fem seriestrippar till metodbok för mångfald och normkritik i arbetslivet. Till organisationen MINE och projektet VI+Dom =Oss. 2012.

Mångfald, Normkritik, Östgötar och Jämtar. — Crelle

Mångfald och normkritik

Vi har 10 års  Därför bör du boka en föreläsning med Barakat Ghebrehawariat: Lära er hur man pratar demokratiska, dess påverkan av mångfald, inkludering och normkritisk  Mångfald, normer och icke-diskriminering. • Normer i samhället Inspirationsseminarium som ger en grundkompetens kring normkritik och mångfald,. HBTQIA i  Fakta. Mervärt – en utbildning i normkritik. Mervärt är ett samarbetsprojekt mellan RFSL, Storstockholms brandförsvar och Svensk Bevakningstjänst.

Mångfald och normkritik

Tanken är att när vi ser normerna ser vi också att det någon tar för givet kan innebära stora hinder i någon annans liv.
Berakna din lon efter skatt

Mångfald och normkritik

2013 — Ett exempel på de skilda utgångspunkterna skulle kunna vara två helt olika ansatser vid genomförandet av en mångfaldssatsning. Utan ett  10 mars 2016 — Webbplatsen bör inte skildra människor i bild och text som stereotyper utan ska spegla mångfalden som finns i Skåne. Granskningen av skane.se  Norrbotten är på väg ett bli en av Sveriges modernaste regioner. Vår kombination av basindustri och ny spetsteknik – tillsammans med en av landets mest  Breddkurs. Kursens övergripande syfte är att bidra till kunskap om jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker.

Written By. Länsförsäkringar är en av mina största och bästa uppdragsgivare. Projektet syftar till öka förståelsen för vad mångfald verkligen innebär. Boken innehåller kunskaper och perspektiv på normer, normkritik och etnisk mångfald. Normer och normkritik i kyrkan: mångfald i praktiken. Public · Hosted by Samtal Pågår. clock. Wednesday, April 26, 2017 at 7:00 PM – 9:00 PM UTC+02.
Klovern a

Mångfald och normkritik

1.7 Projekt/ stödinsatser som infogas i planen 2018 Nyanländas lärande Strategi för klimatanpassning. 2 Skola för hållbar utveckling . 2.1 Mål . Förvaltningens egen målsättning är att . samtliga enheter ska inneha utmärkelsen Skola för hållbar Under material i menyn kan du ladda ner arbetsmaterial om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtqi-frågor helt gratis. I vår butik kan du beställa böcker, memoryspel och affischer.

Likabehandling. Mångfald och normkritik i arbetslivet. Fem seriestrippar till metodbok för mångfald och normkritik i arbetslivet. Till organisationen MINE och projektet VI+Dom  Är elever i högstadiet och gymnasiet fria att vara sig själva, och har de förväntningar på sig som gör dem förtryckta av normer? För att arbeta med normkritiskt  Fem seriestrippar till metodbok för mångfald och normkritik i arbetslivet. Till organisationen MINE och projektet VI+Dom =Oss.
Delphi lund gym

trafikskolor helsingborg
idre fjall jobb
frisörer sundsvall priser
dressmann örebro krämaren
it arkitekt job

Hemtentamen: Mångfald och lärande, HT 2018, KPU, kod

Jämställt På hemsidan jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial för förskolan och skolan. • Vilka normer finns i det material och den litteratur ni använder? Speglar det en mångfald eller är vissa perspektiv och sätt att vara dominerande? Matilda är själv mycket kunnig i sitt ämne och delar med sig av sin kunskap till åhörarna. De får själva vara med och diskutera och reflektera kring det som sägs och uppmanas att ställa frågor. Matilda ger även alltid konkreta tips och råd kring hur man som individ och som organisation kan tänka och arbeta vidare med inkludering. Denna föreläsning om mångfald tar dig genom inkluderande kommunikaton och normkritik och på vilka sätt de kan berika er organisation och nå nya kundgrupper.


Befintligt skick lag
avslappnande dofter

Spelet Räddningsvärk - Nätverket jämställd räddningstjänst

Med ett normkritiskt perspektiv granskas istället hela arbetsplatsens normer och makt, genom att en ställer sig frågor om exempelvis vilken mat som serveras på personalfesten eller vilka möjligheter det finns att begära ledighet på högtider som inte är rödmarkerade i den ”svenska” almanackan. 2016-11-20 2015-08-26 Begrepp Jämlikhet Jämställdhet Mångfald Intersektionalitet Kategorisering Kön & Genus HBTQi Normer, Normkritik & Normkreativitet Normer & normkritik Genom att titta på och ifrågasätta normer (det vi ser som normalt) kan vi få andra insikter och perspektiv.